Promocja - Przejdź z abcFaktury do mpFaktura za free!

mpFaktura

Dzięki oprogramowaniu mpFaktura zysukujesz:

 1. Obłsugę magazynu!
 2. Częściowe rozliczanie faktur!
 3. Prowadzenie wielu firm!
 4. Obsługę wielu baz danych!
 5. Obsługę zamówień!
 6. I wiele więcej...

Instrukcja

 1. Zainstaluj oprogramowanie mpFaktura na swoim komputerze.
 2. Aby w programie mpFaktura pracować na dotychczas zgromadzonych w programie abcFaktury danych, przy pierwszym uruchomieniu mpFaktura należy wybrać opcję: „Otwórz nową bazę danych”, a następnie zaznaczyć: „Import danych z innego programu MP/ABC.
 3. Nie zaleca się odinstalowywania programu abcFaktury przed pierwszym otwarciem w programie mpFaktura bazy danych z programu abcFaktury.

Regulamin Promocji

 1. Promocją są objęci użytkownicy oprogramowania abcFaktury, którzy wykupili licencję na ww. oprogramowanie, a tym samym posiadają swój indywidualny klucz licencyjny do programu.
 2. Promocja polega na przejściu z oprogramowania abcFaktury na oprogramowanie mpFaktura pod następującymi warunkami:
  • klucz licencyjny Klienta pozostaje bez zmian, zmienia się jedynie przypisany do niego program; nie ma możliwości posiadania jednocześnie licencji zarówno na program abcFaktury, jak i na program mpFaktura
  • termin wygaśnięcia licencji Klienta pozostaje bez zmian (tzn. licencja na program mpFaktura wygaśnie wówczas, kiedy wygasłaby licencja na program abcFaktury)
  • za darmo Klient może przejść do programu mpFaktura z licencją na jedno stanowisko; jest możliwość dokupienia kolejnych stanowisk.
 3. Promocją mogą być objęci Klienci, którzy posiadają klucz na oprogramowanie abcFaktury minimum 2 miesiące.
 4. Promocja trwa do końca 2018r.


!